Männimäe õigusbüroo poolt pakutava õigusabiteenuse baashind füüsilistele isikutele on 90 eurot tund

Minimaalne õigusabiteenuse osutamise  hind on  poole töötunni baashind käesoleva hinnakirja järgi. 

Pärast esimese pooltunni täitumist lisandub iga alanud 15 minuti kohta  22,50 eur.

Veebinõustamine- lihtsamate küsimuste puhul maksab vastus ühele õiguslikule probleemile 40 eurot. Keerukamate probleemide puhul lähtutakse tunnihinnast 90 eurot.

Inkassomenetluses (kohtueelne menetlus) võlgniku esindamine- 40 eurot sõltumata kulunud ajast ühe võlgnevuse kohta.

Vastuväite esitamine maksekäsu kiirmenetluses- 32 eurot 

Alates 15.05.2024-15.09.2024 on võimalik saada õigusabi tunnihinnaga 60 eurot tund järgmiste teenuste puhul:

- kohtumenetlused, kus inkassoettevõte on esitanud hagi võlgnevuse nõudes füüsilisest isikust võlgniku vastu;

- Nõustamine täitemenetluses (veebinõustamise puhul vastused lihtsamatele küsimustele 30 eurot, keerulisemate või mahukamate küsimuste  puhul tunnihinna 60 eurot alusel vastavalt kulunud ajale).


Ettevõtetele osutatakse õigusabi baashinnaga  110 eurot tund.


Kiirtöö (valmis kuni 48 tunni jooksul alates tellimuse esitamisest), samuti õigusabi osutamine tööpäevadel ajavahemikus kl 17:00 - 09:00, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel: baashind korrutatakse koefitsiendiga 1,5.