Osutame klientidele õigusabi järgmistes õigusvaldkondades


- võlgnike esindamine inkassomenetluses (ja vajadusel kohtumenetluses) sh ka maksehäirete avaldamisega seonduvad probleemid

- võlaõigus (üldosa, lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted)

- tarbijakaitse

- täitemenetlus (kõik kohtutäituritega seonduv)

- pankrotimenetlus

- perekonnaõigus

- pärimisõigus

- asjaõigus

- tööõigus

- maksuõigus

-haldusmenetlus

- võlgade sissenõudmine nii kohtueelses kui kohtumenetluses (inkassoteenus)


Õigusabi osutamise viisid


- veebinõustamine (õigusabi osutamine e-kirjade teel)

- konsultatsioon (nn kohtumisega õigusnõustamine)

- dokumentide koostamine (koostame kõige erinevamaid õigusdokumente sh hagid, apellatsioonkaebused ja vastused neile, määruskaebused, erinevad avaldused (sh avaldused hagita menetluses, pankrotimenetluses jne), lepingud, nõudekirjad, pretensioonid jne).

- esindamine (esindame oma kliente maa- ja ringkonnakohtutes ning kohtuvälistes vaidlustusorganites sh töövaidluskomisjon, üürikomisjon, tarbijavaidluste komisjon. Samuti esindame kliente läbirääkimistel, suhtleme kliendi eest inkassoettevõtetega, kohtutäituritega jne.