26. nov Maksegraafiku sõlmimine inkassoettevõttega. Kummale poolele kasulik? Veel pisut sellest, mida inkassoettevõtted ei räägi www

Minu poole on aastate jooksul pöördunud mitmed kliendid, kes on sõlminud inkassoettevõtetega maksegraafikuid  aegunud nõuete kohta, Teatud olukordades  saab juba aegunud nõude kohta võlatunnistuse andmist ja maksegraafiku sõlmimist käsitleda loobumisena aegumise vastuväitest.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

23. nov Kuidas käituda, kui olete saanud inkassofirmast nõudekirja ehk jutt sellest, millest inkassoettevõtted ei räägi www

On väga palju selliseid inimesi, kes on saanud mõnelt inkassoettevõttelt üsna üldsõnalise nõudekirja, kus on tavaliselt kirjas vaid see, kui palju ja kellele võlgu ollakse ning kui palju sellele võlale kõikvõimalikke lisasid on juurde arvutatud. Nõude enda osas on inkassoettevõtted tihtipeale üsna kidakeelsed, kuid nii mõnelgi korral pole kokku hoitud ruumi ähvarduste koha pealt, mis siis kõik juhtuma hakkab, kui võlgnikul jätkub jultumust mitte tasuda kõike seda, mida inkasso küsib. Küll on hirmutatud kohtu, pankroti ja maksehäirete avaldamisega. Mida siis teha, kui leiate sellise kirja oma postkastist? Sellest alljärgnevalt.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

17. nov Paljud täitemenetluses olevad tsiviilnõuded on tegelikult aegunud www

Käesoleva aasta aprilli alguses aegus nende tsiviilnõuete täitmine, kus jõustunud kohtulahend või muu täitedokument on täitmisele esitatud enne 05.04.2011. Käesolevaks ajaks on aga aegunud tsiviilnõuete täitmine, kus täitedokument on esmakordselt tsiviilnõude täitmiseks täiturile esitatud 16.11.2011. Samas on see aegumine mõnevõrra omamoodi st see ei toimu tähtaja möödumisega automaatselt vaid eeldab võlgniku aktiivset tegevust, mis seisneb aegumise kohaldamise avalduse esitamises kas kohtutäiturile või kohtule. Seega antud juhul on aegumistähtaja möödumine vaid võlgnikule signaaliks, et ta võib hakata astuma samme aegunud täitemenetluses olevast tsiviilnõudest vabanemiseks. Täitemenetlus lõpetatakse aegumise tõttu aga kas kohtutäituri vastavasisulise otsusega või kohtulahendi jõustumisel.
Loe lisaks | Kommentaarid: 0

03. nov Sissetuleku arestimise piirangud täitemenetluses ehk kui palju peab kohtutäitur võlgnikule igakuiselt raha jätma www

Ka olukorras, kus võlgniku vastu on alustatud täitemenetlust ei tohi  arestida kogu võlgniku sissetulekut vaid kohtutäitur peab jätma igakuiselt võlgnikule ja nende olemasolul ka tema ülalpeetavatele sissetulekuosa, millele ei saa sissenõuet pöörata. Samuti on seadus ette näinud teatavad sissetulekuliigid, millele ei saa üldse sissenõuet pöörata. 
Loe lisaks | Kommentaarid: 2

14. juuni Kuidas vabaneda maksehäirest www

Vanad 10 aastat tagasi tekkinud maksehäired on paljudele põhjustanud ebamugavaid olukordi. Kui isiku kohta on avaldatud maksehäire, siis on raskendatud, kui mitte võimatu laenude, järelmaksude jne saamine. Inkassofirmad hirmutavad kliente sellega, et maksehäiret ei kustutata enne, kui selle sissenõutavaks muutumisest on möödunud 15 aastat. Kas see on tõsi ja
ainumõeldav? Või on ka muid võimalusi ja lühemaid tähtaegu? Sellest kõigest
allpool.
Loe lisaks | Kommentaarid: 20